ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน อบต.

ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน อบต.

ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่า

รายงานสถิติการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน