องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่า อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่า

999 หมู่ที่ 8 ต.บ้านค่า อ.เมือง จ.ลำปาง รหัสไปรษณีย์ 52100

โทรศัพท์: (054) 822 614

โทรสาร: (054) 822 614

สายตรงนายก​อบต.บ้านค่า​: 0931355708

เว็บไซต์: http://www.banka.go.th/

Email: ban-ka999@hotmail.com

H: Monday - Friday: 08:30 AM to 16:30 PM

วันอังคารที่ 20 เดือนตุลาคม พ.ศ.2563  เวลา 18:38 น.