การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

รายงานการอบรม


รายงานการอบรมโครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

หลักเกณฑ์ให้คุณให้โทษขวัญกำลังใจ

หลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคลากร

หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้ง

หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน

หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา


องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่า อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
999 หมู่ที่ 8 ต.บ้านค่า อ.เมือง จ.ลำปาง รหัสไปรษณีย์ 52100
โทร 054-822614 โทรสาร 054-822614
http://www.banka.go.th/
Facebook
สถิติการเข้าใช้งาน 1124 ครั้ง ผู้ใช้ออนไลน์ขณะนี้ 2 คน