หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่า ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่า
ศาสนสถานที่สำคัญในตำบลบ้านค่า
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในตำบลบ้านค่า
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่า
อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
1
2
3
 
 
 
 
นายเยี่ยม คำปวนบุตร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่า
 
 
 
 
 
กิจกรรม อบต.
ACTIVITY
 
 
กิจการสภา/รายงาน
ประชุมสภา
COUNCIL
 
 
 
 
 
 
 
ข่าวสาร
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวสรรหาบุคลากร
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
 
   
 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนซอย 5 (ห้วยเจ้าน้อย) บ้านใหม่รุ่งเจริญ หม [ 12 ก.พ. 2567 ]   อ่าน 9 
โครงการก่อสร้างลำเหมืองคอนกรีตเสริมเหล็ก ลำเหมืองทุ่งบ้านใต้ บ้านสบค่อม หมู่ที่ [ 5 ก.พ. 2567 ]   อ่าน 8 
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังถนน ซอย 6 ซอย 4 บ้านสบค่อม หมู่ที่ 1 [ 15 ม.ค. 2567 ]   อ่าน 9 
 
 
 
 
 
 
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
 
 
   
 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯรายไตรมาส ปี 2567 ไตรมาส [ 5 ม.ค. 2567 ]   อ่าน 9 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯรายไตรมาส ปี 2566 ไตรมาส [ 11 ก.ค. 2566 ]   อ่าน 87 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯรายไตรมาส ปี 2566 ไตรมาส [ 4 เม.ย. 2566 ]   อ่าน 84 
 
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
   
 


จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย ๖/๒ บ้านสบค่อม หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะ [ 28 ก.พ. 2567 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนายเรืองเดช บ้านทุ่งโจ้ หมู่ที่ ๓ [ 22 ก.พ. 2567 ]ซื้อวัสดุก่อสร้างปรับปรุงถนนเข้าพื้นที่การเกษตรในตำบลบ้านค่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.พ. 2567 ]จ้างซ่อมแซมกระบะท้ายของรถบรรทุกขยะ ยี่ห้อ FOTON หมายเลขทะเบียน ๘๑-๕๙๖๐ ลำปาง โดย [ 14 ก.พ. 2567 ]

 
 
 
 
   
ข่าวสารภายนอก
 
หนังสือสั่งการ สถ.
ข่าวสารจาก สถ.จ.
ข่าวสารในเครือข่าย
ประกาศจากระบบ e-GP
ในเครือข่าย
 
   
 
โครงการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนแต่งตั้งวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว888  [ 28 ก.พ. 2567 ]
แจ้งรายชื่อโครงการฝึกอบรมด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5 รุ่นที่ 13 กค. มท 0803.4/ว902,ว903 รายชื่อฯ รุ่นที่ 13  [ 28 ก.พ. 2567 ]
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติกรณีการจ่ายเงินก่อนมีการตรวจรับทรัพย์สินหรือตรวจรับงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว892  [ 28 ก.พ. 2567 ]
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว893  [ 28 ก.พ. 2567 ]
ขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสำรวจออนไลน์ การพัฒนาระบบแนะแนวของประเทศไทย กศ. มท 0816.3/ว890 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 28 ก.พ. 2567 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว881 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 28 ก.พ. 2567 ]
แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องก้บการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รุ่นที่ 4 สน.คท. มท 0808.2/ว879 รายชื่อฯ รุ่นที่ 4  [ 28 ก.พ. 2567 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า) ครั้งที่ 3 กพส. มท 0810.4/ว880 บัญชีแนบท้าย สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 28 ก.พ. 2567 ]
ประชาสัมพันธ์การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมครบวงจร (ระยะที่ 1) กสธ. มท 0819.2/ว845  [ 28 ก.พ. 2567 ]
การเพิ่มจำนวนรุ่นโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบการประเมินผลและการรายงานผลโครงการตามยุทธศาสตร์ชาติ ภายใต้ระบบ e-Plan รุ่นที่ 11 และรุ่นที่ 12 ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.4/ว828 สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 สิ่งที่ส่งมาด้วย 3  [ 28 ก.พ. 2567 ]
ผลการประเมินการดำเนินกิจการสถานีขนส่งผู้โดยสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กพส. มท 0810.8/ว793 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 28 ก.พ. 2567 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข งวดที่ 1 ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว791  [ 28 ก.พ. 2567 ]
ขอเชิญเจ้าหน้าที่และผู้แทนชุมชนในสังกัดเข้าร่วมการฝึกอบรม กสธ. มท 0819.3/2499  [ 27 ก.พ. 2567 ]
การจัดงาน MOI Waste Bank Week - มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.4/ว874 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 27 ก.พ. 2567 ]
ซักซ้อมเกี่ยวกับระยะเวลาการตรวจสอบเอกสารของอำเภอและจังหวัดในการพิจารณาโครงการและเอกสารประกอบการขอกู้เงินทุ่นส่งเสริมกิจการเทศบาล สน.คท. มท 0808.4/ว3  [ 27 ก.พ. 2567 ]
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะไขมันในเลือดสูงซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาฉีด กค. มท 0803.3/ว870  [ 27 ก.พ. 2567 ]
ขอแจ้งปรับปรุงแนวทางการจัดเตรียมเอกสารสำหรับการเตรียมรับการทวนสอบโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รอบที่ 3 (76 จังหวัด) (ฉบับปรับปรุง วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567) ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.4/ว853 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 27 ก.พ. 2567 ]
แนวทางการดำเนินโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว869 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 27 ก.พ. 2567 ]
สำรวจฐานข้อมูลน้ำหนักเด็กอายุ 0 - 5 ปี และข้อมูลภาวะการเจริญเติบโตของเด็กในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนโครงการน้ำหนักเด็กได้มาตรฐานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว866  [ 27 ก.พ. 2567 ]
ขอความอนุเคราะห์สำรวจข้อมูลระบบประปาหมู่บ้านขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพิ่มเติม ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว864  [ 23 ก.พ. 2567 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การตอบแบบสอบถามการรับรู้ สภาพปัจจุบัน ความคาดหวังและความต้องการในการพัฒนาตนเองของครูวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สน.บถ. มท 0809.4/ว861  [ 23 ก.พ. 2567 ]
ผลการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน เพื่อบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.4/ว854 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 23 ก.พ. 2567 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเข้าร่วมโครงการประยุกต์ใช้หลักสมาธิในการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ สน.บถ. มท 0809.4/ว862  [ 23 ก.พ. 2567 ]
บัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบบูรณาการทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ONLINE) รุ่นที่ 19 - 20 สน.คท. มท 0808.3/ว846 บัญชีรายชื่อฯ รุ่นที่ 19 - 20  [ 23 ก.พ. 2567 ]
แบบรายงานและตัวชี้วัดการส่งเสริมพัฒนาการและความฉลาดทางอารมณ์ของเด็กระดับชั้นอนุบาล กศ. มท 0816.5/2391  [ 23 ก.พ. 2567 ]
 
   
 
  ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ เพื่อจัดสรรตามความประสงค์ของกลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  [ 13 ก.พ. 2567 ]  
  ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ัอวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ เพื่อจัดสรรตามความประสงค์ของกลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  [ 13 ก.พ. 2567 ]  
 ประชาสัมพันธ์งบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2566  [ 5 ม.ค. 2567 ]  
 ประชาสัมพันธ์งบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2566  [ 7 ธ.ค. 2566 ]  
 ประชาสัมพันธ์งบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2566  [ 3 พ.ย. 2566 ]  
  ประชาสัมพันธ์งบทดลองประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  [ 25 ต.ค. 2566 ]  
 ประชาสัมพันธ์รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2566  [ 18 ต.ค. 2566 ]  
 ประชาสัมพันธ์งบทดลองประจำเดือนกันยายน 2566  [ 4 ต.ค. 2566 ]  
 ประชาสัมพันธ์งบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2566  [ 8 ก.ย. 2566 ]  
  ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ เพื่อจัดสรรตามความประสงค์ของกลุ่มงานมารตฐานบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  [ 18 ส.ค. 2566 ]  
 ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน รายการ เพื่อจัดสรรตามความประสงค์ของกลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ  [ 18 ส.ค. 2566 ]  
 ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ เพื่อจัดสรรตามความประสงค์ของฝ่ายบริหารทั่วไป  [ 18 ส.ค. 2566 ]  
 ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการย้ายเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  [ 11 ส.ค. 2566 ]  
 ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการติดตั้งหม้อแปลงและเดินสายไฟฟ้าในอาคารสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอเสริมงาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  [ 11 ส.ค. 2566 ]  
 ประชาสัมพันธ์งบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 2566  [ 8 ส.ค. 2566 ]  
 ประชาสัมพันธ์งบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2566  [ 10 ก.ค. 2566 ]  
 ประชาสัมพันธ์งบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2566  [ 12 มิ.ย. 2566 ]  
 ประชาสัมพันธ์งบทดลองประจำเดือนเมษายน 2566  [ 10 พ.ค. 2566 ]  
 ประชาสัมพันธ์งบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2566  [ 10 เม.ย. 2566 ]  
 ประชาสัมพันธ์งบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566  [ 14 มี.ค. 2566 ]  
 
   
 
ทต.ทุ่งงาม ข้อมูลข่าวสารเพื่อการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 7/2567 [ 1 มี.ค. 2567 ]    อ่าน 0 
อบต.นายาง โครงการรณงค์ต่อต้านการทุจริต ประจำปี 2567 [ 1 มี.ค. 2567 ]    อ่าน 1 
ทต.เวียงมอก วันที่ พฤหัสบดี ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 นายภูมิภัทร วงศ์เขื่อนแก้ว นายกเทศมนตรีตำ [ 29 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 19 
ทต.เวียงมอก วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. นายธนวัฒน์ ฝั้นคำสาย ประธานเทศบาลตำบลเวี [ 29 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 14 
ทต.เวียงมอก ประกาศผู้ชนะ-ปรับปรุงเหมืองไส้ไก่-บ้านห้วยริน-ม.1 [ 29 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 8 
ทต.เวียงมอก ประกาศผู้ชนะ-ปรับปรุงเหมืองส่งน้ำสายทุ่งบวก-ม.6 [ 29 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 8 
ทต.เวียงมอก ประกาศเผยราคากลาง-คก.ปรับปรุงเหมืองส่งน้ำสายทุ่งบวก-ม.6 [ 29 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 6 
ทต.เวียงมอก ประกาศเผยราคากลาง-คก.ปรับปรุงเหมืองใส้ไก่-ทุ่งฌาปณสถาน-ม.1 [ 29 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 7 
ทต.เวียงมอก เรื่อง เผยแพร่รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงมอก [ 29 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 12 
ทต.พระบาทวังตวง โครงการ "เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในการปฏิบัติราชการ" [ 29 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 5 
ทต.พระบาทวังตวง โครงการ "เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในการปฏิบัติราชการ" [ 29 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 9 
ทม.ล้อมแรด ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพื้นที่นำร่องของโครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อการ [ 29 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 103 
ทม.ล้อมแรด ประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โรงเรียนอนุบาล [ 29 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 33 
ทต.ทุ่งงาม ประชาสัมพันธ์กำหนดการออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ป [ 29 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 7 
อบต.บุญนาคพัฒนา งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและงานส่งเสริมการเกษตร [ 29 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 3 
 
   
 


ทต.เวียงมอก จ้างเหมาทำอาหารกลางวันและอาหารว่างให้แก่เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเวียงม [ 29 ก.พ. 2567 ]


ทม.ล้อมแรด ซื้อน้ำดื่มเพื่อการบริโภค ประจำเดือน มีนาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ก.พ. 2567 ]


ทม.ล้อมแรด จ้างเหมาปฏิบัติงาน กระบวนงาน การฆ่าสุกรในโรงฆ่าสัตว์ ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2567 [ 29 ก.พ. 2567 ]


ทม.ล้อมแรด จ้างเหมาทำอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอุมลอง ประจำเดือน มีนา [ 29 ก.พ. 2567 ]


ทม.ล้อมแรด จ้างเหมาทำอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองล้อมแรด ประจำเด [ 29 ก.พ. 2567 ]


ทต.แม่ทะ จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 ของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก [ 29 ก.พ. 2567 ]


ทต.แม่ทะ จ้างโครงการปรับปรุงดาดคอนกรีตลำเหมืองแม่เป๊าะ หมู่ 3 ตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ จังหวั [ 29 ก.พ. 2567 ]


อบต.บ้านเอื้อม จ้างก่อสร้างรางส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสบเฟือง หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านเอื้อม อำเภ [ 29 ก.พ. 2567 ]


ทต.เวียงมอก จ้างปรับปรุงเหมืองไส้ไก่ ทุ่งฌาปณสถาน บ้านห้วยริน หมู่ที่ 1 ตำบลเวียงมอก อำเภอเถ [ 28 ก.พ. 2567 ]


ทต.เวียงมอก จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ เทศบาลตำบลเวียงมอก จำนวน 2 [ 28 ก.พ. 2567 ]


ทต.เวียงมอก จ้างโครงการปรับปรุงเหมืองส่งน้ำสายทุ่งบวก บ้านแม่แสลม หมู่ที่ 6 ตำบลเวียงมอก อำเ [ 28 ก.พ. 2567 ]


อบต.หัวเมือง จ้างเหมาจัดทำป้าย ตามโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตตำบลหัวเมือง ประจำปีงบประม [ 28 ก.พ. 2567 ]


ทม.ล้อมแรด จ้างเหมาซ่อมแซมรถพยาบาล (รถตู้) หมายเลข ทะเบียนกย8707 ลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ก.พ. 2567 ]


ทต.ทุ่งงาม ซื้อจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน (รายหัว) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจ [ 28 ก.พ. 2567 ]


อบต.วังใต้ จ้างประกอบอาหารกลางวัน นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวังใต้ เดื [ 28 ก.พ. 2567 ]


อบต.บ้านเอื้อม จ้างก่อสร้างรางส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสบเฟือง หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านเอื้อม อำเภ [ 28 ก.พ. 2567 ]


อบต.บ้านเอื้อม จ้างก่อสร้างรางส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสบเฟือง หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านเอื้อม อำเภ [ 28 ก.พ. 2567 ]


อบต.บุญนาคพัฒนา จ้างเหมาบริการผู้ช่วยนิติกร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ก.พ. 2567 ]


อบต.บุญนาคพัฒนา จ้างเหมาบริการผู้ช่วยนักวิชการเงินและบัญชี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ก.พ. 2567 ]


ทต.พระบาทวังตวง จัดซื้อแบตเตอรี่สำหรับรถดับเพลิง(บรรทุกน้ำ) [ 28 ก.พ. 2567 ]
 
 
กระดานสนทนาในตำบล
 
   
 
ขออนุญาตินำเสนอเครื่องออกกำลังกายในร่มและกลางแจ้ง (22 ต.ค. 2566)    อ่าน 2843  ตอบ 1  
เว็บไซต์ อบต.บ้านค่า อ.เมือง จ.ลำปาง เปิดให้บริการแล้วค่ะ (21 พ.ย. 2565)    อ่าน 494  ตอบ 0  
 
 
 
สำรวจความคิดเห็น
  ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  การคมนาคม
  ระบบสาธารณูปโภค
  การให้บริการด้าน Internet
  การส่งเสริมอาชีพ
 
 
 
 
ผลิตภัณฑ์ สถานที่สำคัญ
 
OTOP ผลิตภัณฑ์เครื่องจักสาน
ทะเบียนภูมิปัญญาตำบลบ้านค่า
 
 
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
คู่มือประชาชน
เอกสาร แบบฟอร์ม สำหรับติดต่อราชการ
คำแนะนำ
การชำระภาษี
ภาษีป้าย ภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้าง
 
 
 
 
X
บริการประชาชนออนไลน์
ID: @777ctocv
CLICK
บริการประชาชนออนไลน์
 
 
E-Service บริการออนไลน์
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
แบบฟอร์มการขอใช้รถกระเช้าไฟฟ้า แบบฟอร์มการขอใช้รถบรรทุกน้ำ
 
แบบฟอร์มการขอใช้รถหน้าตักหลังขุด แบบคำร้องทั่วไป
 
 
ศูนย์ดำรงธรรม
รับเรื่อง ร้องเรียนร้องทุกข์
SOLUTION
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 087-185-3658
LINK ที่น่าสนใจ
 
 
 
สายตรงปลัด
โทร : 086-333-8932
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่า อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100
โทร : 054-822-614 ต่อ 11 โทรสาร : 054-822-614 ต่อ 11
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่า
จำนวนผู้เข้าชม 1,293,093 เริ่มนับ 27 พ.ค. 2564 จัดทำโดย : NAXsolution.com


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10
 
 
 
Facebook
องค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านค่า
 
 
 
Facebook
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านค่า